Plis
Photography
Plis #4 Color print 110 x 135 cm
Plis #5 Color print 110 x 135 cm
Plis #6 Color print 110 x 135 cm
Plis #7 Color print 110 x 135 cm
Plis #1 Color print 90 x 80 cm
Plis #2 Color print 90 x 80 cm
Plis #3 Color print 90 x 80 cm
Plis #13 Color print 100 x 100 cm
Plis #9 Color print 100 x 100 cm
Plis #8 Color print 55 x 80 cm
Plis #11 Color print 70 x 92 cm
Plis #12 Color print 70 x 100 cm
Plis #10 Color print 80 x 102 cm
Ciel #1 Color print 56 x 88 cm
Ciel #2 Color print 56 x 88 cm